ALDE viskas üksikisikutest liikmed üle parda

Kummaline lugu: ALDE Partei veebilehel jätkub üksikisikutest liikmete värbamine, kuigi erakonnal neid enam ei ole

Nädal tagasi kiideti Stockholmis toimunud ALDE Partei kongressil heaks muudatused, mille tagajärjel saavad selle ühenduse üksikisikutest liikmeteks olla ainult eurosaadikud. See tähendab, et kui soovin taastada nimetatud organisatsioonis oma senise staatuse, pean saama kõigepealt valitud Euroopa Parlamendi liikmeks.

Erakonna veebilehel tegeletakse justkui jätkuvalt üksikisikutest liikmete värbamisega, kuulutades samas, et me oleme selle liikumise “võtmetähtsusega osa”, kuid tegelikult viidi Stockholmis toimunud kongressil ALDE Partei põhikirja sisse koheselt jõustunud muudatus, millega enam kui tuhandelt inimeselt ehk kõigilt senistelt ALDE Partei üksikisikutest liikmetelt võeti liikmestaatus ära. Salajasel hääletusel toetas seda 73,39%, vastu hääletas 18,59%, erapooletuks jäi 8,02% delegaatidest. Kokku anti 511 häält.

Diana Severati, ALDE Partei üksikisikutest liikmete koordinaator Itaalias, kes oli üks meie delegaatidest, kinnitas, et tema erakond +EUROPA hääletas vastu. Samuti on teada, et vastu hääletasid Saksa liberaalid ehk FDP, mille ridadest oli pärit meie teine delegaat Sarah Zickler.

Wolf Achim Wiegand, ALDE Partei üksikisikutest liikmete koordinaator Saksamaal ja FDP rahvusvahelise poliitika liidunõukoja liige, märkis oma temaatilises kommentaaris, et FDP osales entusiastlikult ALDE Partei üksikisikutest liikmete institutsiooni loomises ja propageeris tungivalt selle säilitamist. Wiegand leidis, et selle kaotamisega tehti suur viga.

Liikmete asemele toetajad

ALDE põhikirja uue redaktsiooni kohaselt võivad inimesed, kes tahavad toetada ALDE Parteid, luua selle jaoks eraldi üksuse, kuid peavad taotlema sellele formaalset tunnustust erakonna büroolt (“Citizens wishing to support the ALDE Party can establish an entity for that purpose but must seek formal recognition by the Bureau.”).

Juba paar päeva varem kiitis ALDE Partei nõukogu (häältega 83/22) heaks muudatused erakonna sisekorras. Üksikisikutest liikmete asemel on seal nüüd juttu vaid ALDE Partei toetajatest. Toetajad saavad esitada kollektiivselt ja demokraatlikult ehk enda valitud delegaatide kaudu kongressile resolutsioonide eelnõusid ja muudatusettepanekuid. Samuti saab osaleda ALDE Partei ühise valimismanifesti koostamises ja kinnitamisel ning ühise esikandidaadi või kandidaatide valimisel. ALDE kongressile saavad toetajad nimetada kaks hääleõigusega delegaati, erakonna nõukokku ühe hääleõigusega delegaadi.

Need õigused ei erine palju neist, mis olid seni üksikisikutest liikmetel. Peamine vahe on see, et delegaatide arv fikseeriti praegusele suhteliselt madalale tasemele. Varem sõltus see üksikisikutest liikmete arvust ning võis teoreetiliselt kõvasti kasvada.

Milles siis probleem?

Seni said inimesed astuda üksikisikuna ALDE Partei liikmeks, kuid nüüd tuleks luua mingi täiesti eraldi juriidiline keha, mille kaudu ALDE toetajad sellega lävida saavad. Senisel kujul üksikisikutest liikmeid ALDE Parteil alates 28. maist, kui see muudatus põhikirjas heaks kiideti ja jõustus, enam ei ole. Samas ei paista keegi omavat ettekujutust sellest, kuidas see eraldi ALDE toetajate ühendus nüüd tekkima peaks.

Kongressist möödunud nädala jooksul ei ole üksikisikutest liikmetele saadetud ALDE Partei büroo ega sekretariaadi poolt nende oluliste muudatuste kohta ühtegi ametlikku teadet. ALDE Partei ühe peasekretäri isikliku ehk mitteametliku arvamuse kohaselt ei ole nähtud ette mingit üleminekuperioodi: ALDE liikmeteks on nüüd ainult erakonnad ning senised üksikisikutest liikmed peavad ise kuidagi omavahel kokku leppima, millises vormis edasi tegutsetakse. Kui see on saanud selgemaks, võib sekretariaadiga ühendust võtta, et saaks selle uue struktuuri suhte ALDE Parteiga kuidagi formaliseerida.

Eks paistab, mis nüüd edasi saab. Tõenäoliselt üritatakse mingi selline ühendus tõesti luua. Teisipäeval toimub aktivistidel nende teemade arutamiseks suur veebikoosolek. Aga kui paljud senised üksikisikutest liikmed on nüüd üldse valmis ühinema sellise “ALDE toetajate” ühendusega, kui nad sisuliselt üleöö erakonnast välja visati? Elame-näeme. 2018. aastal ALDE Partei liikmeks astudes ei osanud ma küll uneski ette näha kõiki neid veidraid arenguid, mille tunnistajaks ma olen seal sattunud.